පරිස්සමට කඳු නගිමු. | තරණය පුවත් මාසිකය

කඳු තරණය කියන්නෙ අද වනවිට වයස් සීමාවක් නැතුව ලොකු කුඩා කා අතරත් ජනප්‍රිය වූ විනෝදාංශයක්. විවිධ රැකියාවන්ගේ නියුතු පිරිස්, සරසවි සිසුන්, මිතුරු කණ්ඩායම් වගේම විදේශීය ජාතිකයිනුත් ඒ අතර අතර විශේෂයි. බොහෝ දෙනෙක් ගතකරන අවිවේකී දින චර්යාවෙන් මදක් බැහැරට ගිහින්, කඳු තරණයක යෙදීම කියන්නෙ කායිකව මෙන්ම මානසිකවත් විශාල සහනයක් ලබාගතහැකි අර්ථවත් විනෝදාංශයක් නිසා දිනෙන් දින මේ […]

Read More